11/01/2007

Breedtesportimpulscoördinator

Op de blog van Menno Boermans wordt er ook al over geschreven, de Breedtesportimpulscoördinator. Als dit op scrabble uitgelegd zou kunnen worden (volgens mij onmogelijk) dan zou dit over twee zijden 744 punten opleveren !!. Op de site van de NKBV vind ik er echter het volgende over:

Wat is de Breedtesportimpuls? De breedtesportimpuls richt zich op het ontwikkelen en stimuleren van het indoorsportklimmen voor de jeugd. De subsidieregeling Breedtesportimpuls van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt de NKBV de mogelijkheid om het sportklimmen in Nederland te voorzien van de benodigde kwaliteitsimpuls.

De NKBV wil de sporter en de sport, in de volle breedte, zo goed mogelijk bedienen. De NKBV ziet het hierbij als haar taak om ervoor de zorgen dat klim- en bergsporters met plezier en op een zo verantwoord mogelijk wijze hun sport kunnen beoefenen.
De NKBV werkt hiervoor aan een eenduidig en opeenvolgend aanbod van cursussen, trainingen en opleidingen. Belangrijk hierbij is dat de cursussen, trainingen en opleidingen op elkaar aansluiten en op eenzelfde manier zijn opgebouwd. Met dit eenduidige en opeenvolgende aanbod wil de NKBV de bergsporter over de volle breedte bedienen: van jong tot oud, van sportklimmer tot alpinist en van beginnend tot zeer ervaren.

Gaan we binnenkort meer horen over het fenomeen Breedtesportimpuls en hoe dat ons gaat beïnvloeden??

Geen opmerkingen: